top of page

Over Ons

Het ontstaan van buurthuis De Bol gaat terug naar de lente van 2021. Merel (buurtwerker bij Civic Amsterdam) kwam in de Kleine Wereld werken. Tijdens haar verkenning en gesprekken in de buurt hoorde ze dat er behoefte was aan een buurthuis, als aanvulling op de buurtkamer. Een plek waar de deur open staat om binnen te wandelen, anderen te ontmoeten en aan activiteiten deel te nemen. En een plek voor de jeugd. Merel ontmoette Mohamed, opgegroeid in de buurt en een bekend gezicht bij velen. Samen hebben ze een plan gemaakt en betrokken ze andere bewoners, organisaties en het stadsdeel. Zo waren onder andere bewoners Dima (Restaurant Sufra) en Abdeslam (sportruimte Victory Gym) vanaf het begin erbij. De groep groeide verder door met Floris (Operatie Periscoop), Fanny, Hayat en Chafiqa. Samen maakten wij een plan en gingen opzoek naar een locatie. Dit was in eerste instantie lastig maar met hulp vanuit het stadsdeel kregen we in april 2022 de sleutel van het leegstaande pand, het voormalig Pancration gebouw op de Zilverberg 68b. Met een toezegging voor zeker twee jaar om hier een bruisende plek van te maken voor de wijk. De stichting  werd opgericht in december 2022 en sindsdien bestaat het zelfbeheer buurthuis team uit een samenstelling van gedreven opbouwwerkers en bewoners. 

 

We zetten ons zij aan zij in om samen met en voor de buurt een thuis te creëren. Een plek waar wij onszelf ook thuis voelen, waar we veel laagdrempelige activiteiten organiseren, bijzondere bijeenkomsten faciliteren, waar we lief en leed met elkaar delen en nieuwe vormen van samenwerken en lokale economische modellen uit willen proberen in het voordeel van de hele wijk (community wealth building). 

 

Team

 

Communicatie

Gabrielle Gordeau 

communicatie@buurthuisdebol.nl

 

Programmering

Hanna Rudner

Programmering@buurthuisdebol.nl 

 

Financieel

Chris de Ploeg

Fanny van der Vooren

financieel@buurthuisdebol.nl 

 

Keuken

Anne Kaasenbrood

keuken@buurthuisdebol.nl 

 

Beheer en vrijwilligerscoördinatie 

Chafiqa Dahmani

beheer@buurthuisdebol.nl 

 

Sportruimte Victory Gym

Abdeslam Elhallaoui 

06 28673390 

 

Wijkbedrijf

Floris Bremen

 

Algehele coördinatie

Mohamed Zouini

Merel Dym

Visie op de organisatie

Richting een duurzame en zelfvoorzienende wijkwerk coöperatie

Onze visie op de samenwerking binnen de organisatie is dat wij uitgaan van een platte structuur; de  opbouwwerkers en de bewoners werken op zo’n manier samen dat zij elkaar aanvullen daar waar de expertise, kennis, het netwerk en de ervaring van de verschillende leden ligt. Zonder de een is de ander er niet. Deze groep is overigens niet vast; er kunnen altijd mensen bij. 

 

De huidige organisatie is straks ook onderdeel van de wijkwerk coöperatie (zie meer hierover bij kopje ‘wijkwerk coöperatie). Wij denken dat samenwerken op een coöperatieve manier interessant kan zijn voor deze buurt juist omdat het uitgaat van wederkerigheid.

Waar komt de naam ‘de Bol’ vandaan?

De naam “de Bol” refereert aan een ander Buurthuis de Bol, dat in de jaren ‘80 van de vorige eeuw in de Kleine Wereld op de J. Drijverweg een buurthuis was voor jongeren. Sinds de sluiting van dit buurthuis, al meer dan 25 jaar geleden, zijn wij weer het eerste grotere en publieke buurtcentrum in en voor de wijk.

Reacties van buurtbewoners:

"Wat een gezelligheid, heb echt lekker gegeten van de pizza's van Mo"

Wijkwerkcoöperatie

Buurthuis de Bol is binnenkort een wijkwerk-coöperatie. Dit betekent dat de hele organisatie werkt in een coöperatief model met leden. De coöperatie wil lokaal werkgelegenheid gaan creëren door betaalde opdrachten en diensten aan te bieden in en voor de buurt. Er zijn verschillende activiteiten te ondernemen zoals in het beheer van de fysieke locatie buurthuis de Bol, in de schoonmaak, catering, horeca, keuken en het organiseren van activiteiten. Daarnaast kunnen mensen ook in overleg hun eigen onderneming beginnen in het gebouw van buurthuis de Bol.

Commons Network en Meent-coop

Commons Network Commons is een denktank en samenwerkingsverband voor de nieuwe economie en samenleving. Met hun Incubator-programma gaan zij Buurthuis de Bol ondersteunen in het oprichten van de wijk werkcoöperatie om duurzaam te kunnen wortelen in de Kleine Wereld. Ook zijn we sinds kort aangesloten bij de Meent-Coop.

logo-debol-white.png

Openingstijden

Maandag to Vrijdag: 10h00 - 17h00

Zaterdag Programmering: zie agenda

Zondag Programmering: zie agenda

Contact

bottom of page